Loading

Well, Its Level 5 Now (Swine Flu)

http://www.cnn.com/2009/HEALTH/04/29/swine.flu/index.html

ဒါေပမယ့္ H1N1 ေသနွုန္းကေတာ့ ငွက္တုပ္ေကြးေလာက္ မျပင္းဘူးလို့ျကားမိပါတယ္။ အရမ္းမဆိုးရြားသြားေလာက္ဘူး ထင္ရပါတယ္။

H1N1 ပ်ံ့နွံ့မွု အေျခအေန

# Picture taken from http://www.healthmap.org/en which is using Google Maps.


တကယ်သာ လူလူခြင်း လေထဲက ကူးတယ်ဆိုရင် ၃လအတွင်း တကမ္ဘာလံုး လူတဈဝက်လာေက် လာ့ေျသွားနိုင်တယ်။

ဝက္တုပ္ေကြး Phase 3 မွ Phase 4 အဆင့္သို့ေရာက္ရွိေနပံုေပါ္

http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20090428-OYT1T00154.htm?from=top

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/phase/en/index.html

အဆင့္ ၆ဆင့္ရွိျပီး ၄ ဟာ နိုင္ငံတစ္ခုကတစ္ခု အစုလိုက္အျပံုလိုက္ ကူးစက္နိုင္တယ္လို့လဲေရးထားပါတယ္။

ေနာက္ျပီး verified human-to-human transmission လူလူျခင္းကူးနိုင္တယ္လို့လဲ ဆိုထားပါတယ္။

ယံုတာမယံုတာေတာ့ its up to you :-)

for me I still dont care :D

I am Listening ...

絢香 - I BELIEVE
http://www.youtube.com/watch?v=qSobb9w_4JE

絢香 - 三日月
http://www.youtube.com/watch?v=cGGIBgCuTTs

小田和正 -たしかなこと
http://www.youtube.com/watch?v=I-yHDph56Rk

ငွက္တုပ္ေကြးျပီးေတာ့ ဝက္တုတ္ေကြးလား

http://www.anzen.mofa.go.jp/info/spot_top5.asp?id=221&num=1

【最新スポット情報】
メキシコ及び米国の一部の州:H1N1亜型由来豚インフルエンザの発生について (2009/04/25)
မက္ကဆီကို အျခို့နေရာျမားတွင် ဖြဈပွားခြင်းတွ့ေရိ (ဧပြီလ ၂၅ရက်)
၈၈၂မုခန့်ဖြဈပွား။ ၆၂ယာေက်သေ။ အဲဒီအထဲက ၉ယာေက်ကို ဝက်တုတ်ကွးေလို့ စဈဆးေဆံုးဖြတ်ထား။
              
ငက်တုပ်ကွးေလိုမဟုတ်ဘဲ လူလူခြင်းကူးနိုင်တယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်။

ကျန်ာေပံုမန်ဆိုရင် သိပ်အလးေမထားတတ်ပါဘူး။ ဒီလိုသတင်းျမိုးကို။ :D

ဒါပေမယ့် ဘာလို့လဲမသိဘူး ဂျပန်အစိုးက တ်ာေတ်ာေသတိထားတယ်။

လွန်ခဲ့တဲ့တဈလလာေက်က ကုမ္ပဏီမာ လူလူခြင်းကူးနိုင်တဲ့ ငက်တုပ်ကွးေဖြဈပွားခဲ့ရင် ဘာတွေ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်၊ အလုပ်သွားရင် ဘယ်လိုသတိထားရမယ်။ အိမ်နားပတ်ဝန်းကျင်းထွက်ရင် ဘယ်လိုသတိထားရမယ်။ ဆိုးလာရင် အလုပ်ပါ ဆိုင်းထားပြီး။ ကာကွယ်ဆးေထုတ်တာကို ၃လခန့် စာေင့်ရမယ်၊ ကာကွယ်ဆးေက ပိုးကို မတွ့ေမခြင်းထုတ်လို့မရဘူး။ စတာတွေကို အထက်လူကြီးျမားမ တဈဆင့် ကြားသိရပါတယ်။

ကဲ။ ဘာလုပ်ကြမလဲ။ :P

Compile Once, Write Once, Enjoy Everytime!

Write Once Compile Anywhere, I love C/C++!

Write Once Run Anywhere, I love Python!

I love C/C++ and Python Bridge Programming, Its the best of the best!

Write Best & Fastest Code with C/C++ and
Run as Prettiest & Lightest Python Codes, Its Extremely Great! :D

Compile Once, Write Once, Enjoy Everytime :-)

Cheers,
Soe Min

Memo# Py_Unicode Object & wchar_t

Py_UNICODE

- Py_UNICODE is a typedef alias for either unsigned short (UCS2) or unsigned long (UCS4).
- UCS2 and UCS4 Python builds are not binary compatible.

To compile Python with UCS4,
./configure --enable-unicode=ucs4
make && make install

wchar_t

In Unix/Linux
wchar_t is unsigned long (32 bits, 4 bytes)

In Windows
wchar_t is unsigned short (16 bits, 2 bytes)

If you use wchar_t C/C++ in codes and when need to convert to Py_Unicode, your python need to be UCS4 binary.

Cheers,

F# (.NET Platform based Functional Programming)

F# (.NET Platform based Functional Programming)

Language Specifications

http://research.microsoft.com/en-us/um/cambridge/projects/fsharp/manual/spec2.aspx

Seems nice, since I like the Languages. :-)

Crawling the blog html content with python (direct HTML read method, not through RSS)

Crawling the blog html content with python (direct HTML read method, not through RSS)

import codecs,re,urllib2

f = urllib2.urlopen('http://www.soemin.net/2009/04/font-encoding-detection-for-zawgyi-and.html')

htm=re.sub("&#(\d+);",lambda x:unichr(int(x.group(1))),f.read().decode("utf8"))

txt=re.findall('<div[^>]+post-body[^>]+>\s*(.*?)\s*<div[^>]+clear:\s*both[^>]+></div>',htm,re.DOTALL)[0]

codecs.open("crawl.txt", 'w+',"utf8").write(txt)

#its also convert #&4096; to က

results will be like this

ေဇာ္ဂ်ီနဲ့ ယူနီကုတ္ ၅.၁ ခြဲျခားျခင္း (Font Encoding Detection for Zawgyi and Unicode 5.1)

.....

အဓိကအားျဖင့္ကေတာ့
၁။ သေဝထိုး၊ ရရစ္၊ ရပင္းစတာေတြ နဲ့

....

.....

Cheers,

Cheers,
Soe Min

If Philosophers Were Programmers

http://developeronline.blogspot.com/2009/04/if-philosophers-were-programmers.html

If Philosophers Were Programmers

ဆိုကေရးတီး The Hardcore Assembly Programmer
အရစဿစတိုတယ္လ္ The Influential C Programmer
ပေလတို The Idealistic C++ Evangelist
......

http://developeronline.blogspot.com/2009/04/if-philosophers-were-programmers.html

Quote

成功の鍵は誰にも見つかっていないものを探すことだ。「アリストテレスオナシス」
အာေင်မြင်မုရဲ့ အဓိကသာ့ေချက်ဟာ ဘယ်သူမမတွ့ေရိဘူးတဲ့အရာကို ရာဖွေခြင်းပင်ဖြဈသည်။
သူျမားမလုပ်တာကို လုပ်ခြင်းသည် အာေင်မြင်မု အတွက် အခွင့်အလမ်းရိသည်။

Quote

幸運の鍵は自分の手にしか握られない。「ことわざより」

ကံကာေင်းမုဆိုတာ မိမိကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရယူမ ရမယ့်အရာဖြဈတယ်။

Untitled!

Yay! Almost success Zawgyi to Unicode 5.1 and Unicode 5.1 to Zawgyi Converter in Pure C with 60MB+/s

North Korea

North Korea Launched Satellite (so-called)

I thought North Korea is just like Myanmar, But its not. Level is different.

Zawgyi Normalization Program

normalize.7z

- extract and run normalize.exe test.txt 6 in command line (Command Prompt).
(6 is zawgyi for this exe file)
- Input file must be UTF8 encoded text file
- outfile will be test.out

Able to fix the following things

ေမာင္ ္ ္ ္ ္ က ု    ိ က ိ   ု ၏၏၏၏၏၏၏။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ျမျကျခ ျကျကိ ျကြ ျကြိ ျခ ျခြ ျခိ ျခြိ ျခ ျခြ ျခိ ျခြီ

and result will be like this.

ေမာင္္ ကို ကို၏။
ျမျကျချကျကိျကြျကြိျချခြျခိျခြိျချခြျခိျခြီ

Here is my license

- Cannot be used in Commercial related programs, applications, anything , related with commercial things
- Must be credit to me, if you use and put your data or program online.

Cheers,
Soe Min

Burglish Update v1.9.2

updates for unicode 5.1 direct input layout (typewriter input)

In Unicode 5.1, သေဝထိုး and ရရစ္ need to store after consonent(က-အ), like this က, ေက

But from user side, most people want to type ဩေဝထိုး first.

so, i reorder the input sequence after you type in burglish test area.

http://burglish.googlepages.com/testarea.htm
or
http://burglish.my-mm.org/latest/trunk/web/testarea.htm

when you type ေက, it will automatically fix က, and ေျက to က , if you have proper unicode 5.1 font(Myanmar3,Padauk,Parabaik) and render engine (eg. latest uniscribe), you will not see like this ျက , you will instead see, ျက

for ေျမာင္, you need to type ေမ ာ ျင ္. it will properly convert to unicode 5.1 compatible one မ ာ ေျင ္.

and few others update.

Zawgyi's some useful shortcuts like,

Shift Q -်ွ
Shift W -်ြွ
Shift E - ်ြ
Shift K -ွု

can also type in Unicode 5.1 (Myanmar3) through Burglish Test Engine

Cheers,
Soe Min

-ize, -ise

acclimatize -ise
authorize ,-ise
amortization , -ise
agonizing,-ise
aggrandizement -ise

>>> r="(\w+iz\w*)\s*,?\s*\-(is\w*)"
>>> [re.sub(r,"\\1",INPUT),re.sub(r,lambda x:x.group(1).replace("iz","is"),INPUT]

[acclimatize,acclimatise]
[authorize,authorise]
[amortization,amortisation]
[agonizing,agonising]
[aggrandizement,aggrandisement]

I am writing dictionary parser from HTML files lately, for few weeks.

Cheers,
Soe Min

Serial0/0/0.1/1/1/1:0.1

sh int Serial0/0/0.1/1/1/1:0.1
Oops!, its just too long

က်ေနာ္ဖတ္ေသာ အျခား ဘေလာ့ / ဆိုဒ္မ်ား