Loading

ဂ်ပန္ ၂ဝဝ၉ ခုနွစ္၊ ဘဏဿဍာေရး။ ေငြေျကးကပ္ တိုက္ရိုက္က်ေရာက္

၂ဝဝ၉ ခုနွစ္ ေငြေျကး ခန့္မွန္းခ်က္။

စီးပြားေရး ပ်က္သုန္းမွုရဲ့ အလ်ွင္ျမန္မွုေတြ၊ နိုင္ငံေငြကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားလာမွုေတြေျကာင့္ ေယဘုယ်ခန့္မွန္းေခ်အေနနဲ့ သမိုင္းတေလ်ွာက္ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္တဲ့ ၈၈.၅ ထရီလီယမ္ ယန္းကို ေရာက္ရွိေတာ့ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအျပင့္ အခြန္ေတြဝင္တာလဲ နည္းလာပါတယ္။
အျခား နိုင္ငံအတြက္ဝင္ေငြ ေတြလည္းနဲလာတဲ့ အတြက္ေျကာင့္ နိုင္ငံအေျကြးဟာ ၃ဝထရီလီယမ္ ယန္းကို ေက်ာ္သြားေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

အခြန္ ၇.၅ ထရီလီယမ္ ယန္းေလ်ာ့က်၊ ကုမဿပဏီေတြ ပ်က္သုန္းကုန္မွုေျကာင့္

၂ဝဝ၉ ခုနွစ္ ဘဏဿဍာေငြလက္က်န္ဟာ (အေျကြးတိုင္းျပည္ျကီး ဂ်ပန္)ကို ပိုဆိုးသြားေအာင္ ေဆာက္နဲ့ ထြင္းသလိုပဲရွိပါတယ္။ ကုမဿပဏီေတြ ပ်က္သုန္းကုန္မွုေျကာင့္၂ဝဝ၉ ခုနွစ္မွာ နိုင္ငံမွ အခြန္ရေငြ ၄၆.၁ ထရီလီယမ္ ယန္း ပဲ ရရွိျပီး ၇.၉ ထရီလီယမ္ ယန္းေလ်ာ့ က်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံ အေျကြးစာခ်ုပ္ စာရင္းမွာေတာ့ ၃၃.၃ ထရီလီယမ္ အထပ္ျမင့္တက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုအိဇုမိ သမဿမတ လက္ထက္က ထားရွိခဲ့တဲ့ နိုင္ငံအေျကြး ၃ဝထရီလီယမ္ ယန္း ေအာက္ ေလ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဉ္ဟာ ေလထဲမွာ ေပ်ာက္သြားေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေျကြးသစ္ပမာဏဟာ ၁.၃ ဆ ခ်က္ျခင္းတိုးသြားျပီး ၂ဝဝ၉ ခုနွစ္ကုန္ပိုင္းမွာဆိုရင္ နိုင္ငံအေျကြးစုစုေပါင္းဟာ အဆိုးဆံုး အေျခအေနျဖစ္တဲ့ ၅၈၁ ထရီလီယမ္ ယန္း အထိကို ေရာက္ရွိသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွာ ပံုမွန္အခြန္ျပန္ေကာက္သြားရင္ေတာင္ အေျကြး ၁၃နွစ္ စာရွိေနပါျပီး မတည္မျငိမ္ျဖစ္လာဖြယ္ရွိပါတယ္။

၂ဝဝ၉ ခုနွစ္ နိုင္ငံအေျကြးေတြ တိုးလာတဲ့ အေျကာင္းရင္းေတြထဲမွာ ကမဿဘာစီးပြားေရးပ်က္ကပ္၊ စီးပြားေရးနွင့္အတူ ယန္းတန္ဖိုးျမင့္တက္မွု၊ လုပ္ငန္းဝင္ေငြက မွန္းထားတာထက္ ပိုဆိုးရြားသြားမွု ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုနီ၊ တိုယိုတာ စတဲ့ နိုင္ငံ ထိပ္သီးကုမဿပဏီေတြ ကစျပီး ဆက္တိုက္ အဆင္မေျပျဖစ္လာမွုေတြေျကာင့္ လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ တည္တည္းေလးသာ က်န္ပါေတာ့တယ္။

ဘဏဿဍာေရးဝန္ျကီးဌာနမွ ၂ဝဝ၉ ခုနွစ္ ရဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြ ၁ဝ.၅၄၄ ထရီလီယမ္ ယန္း (၂ဝဝ၈ တုန္းက ၁၆.၇၁၁ ထရီလီယမ္ ယန္း) အထိက်သြားနိုင္ပါတယ္လို့ေျပာပါတယ္။ ေဈးကြက္ထဲမွာေတာ့ ဒါဟာ မ်ားေနပါေသးတယ္။ ၁ဝ ထရီလီယမ္ ယန္း ေအာက္ အထိက်သြားဖို့မ်ားပါတယ္ လို့ထင္ျမင္ျကပါတယ္။

ေနာက္ျပီး စေတာ့ ေဈးက်မွု နဲ့ စားသံုးသူေတြ ရဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေျကာင့္ ဝင္ေငြခြန္နဲ့ ပစဿစည္းခြန္ ရရွိမွုေတြဟာလည္း ေလ်ာ့က်သြားပါလိမ့္မယ္။

အခြန္ရရွိမွုက လမ္းေပ်ာက္ေနတဲ့ျကားက ၂ဝဝ၉ ခုနွစ္မွာ အိမ္ဝယ္ရန္ထုတ္ေခ်းေငြ အတိုးေလ်ာ့ခ်ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝ.၅၉ ထရီလီယမ္ ယန္းေလာက္ ရတာေလ်ာ့သြားဦးမွာပါ။

အစိုးရနဲ့ အျခားပါတီေတြဟာ ဒီနွစ္အတြင္းမွာ အစီအစဉ္ တစ္ခုခုကို လုပ္ဖို့ စီစဉ္ျကပါမယ္။ အခြန္ေတြ တိုးေကာက္လို့ ရမလား ဆိုတာကလည္း မေသခ်ာေသးပါဘူး။ ဒါေျကာင့္ နိုင္ငံ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးဟာ အနာဂတ္ကို ျမင္ျကည့္လို မရတဲ့ အေနအထားမွာ ရွိေနပါတယ္။

http://mainichi.jp/select/seiji/news/20081221ddm010010006000c.html

No comments:

က်ေနာ္ဖတ္ေသာ အျခား ဘေလာ့ / ဆိုဒ္မ်ား